PENGGUNAAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)